Stadskantoor Eindhoven

Het Stadhuis Eindhoven is in de jaren zestig gebouwd naar een ontwerp van het architectenbureau Van der Laan, Hermans, van der Eerden, Kirch. In hoofdzaak omvat het totaal twee gelijke bouwvolumen, een toren en een laagbouw, die qua dimensies verschillen, maar in volume gelijk zijn; iets wat toevallig lijkt, maar dit in het geheel niet is. Deze orde in vorm en dimensies is kenmerkend voor de architectuurbenadering van Van der Laan en geestverwanten van de Delftse School; strenge ritmen en klassieke verhoudingen vormden het gereedschap waarmee deze architecten dit gebouw formeel in elkaar zetten.

Een grondige wijziging van het gebouw werd door een aantal zaken ondanks de hiervoor beschreven kwaliteit noodzakelijk:

  • De verhuizing van een groot aantal publieke functies naar het stadskantoor en het streekarchief naar een eigen onderkomen, vroeg om een andere programmering
  • De algehele veroudering van het gebouw, met name installatief en bouwtechnisch, maakte een structurele renovatie noodzakelijk. De moderne eisen met betrekking tot bouwfysische, klimaattechnische en infrastructurele zaken vragen een algehele upgrading van het gebouw.
  • De algehele sfeer in het gebouw was ondanks de kwaliteiten zeer gedateerd te noemen; metend met de huidige maten is het in het gebouw te donker en te gesloten, kortom weinig representatief.

Brinkman Beveiligingen heeft de brandmeldinstallatie in het Stadskantoor Eindhoven geleverd.