Veel gestelde vragen

Alarminstallatie

Kan ik overstappen op een andere provider i.v.m. de doormelding naar de meldkamer?

U heeft nu waarschijnlijk een analoge lijn van KPN. Deze wilt u vervangen door een alles-in-een pakket (telefoon, tv, internet).

Dat is mogelijk. Echter kunnen wij geen 100% garantie geven op de juistheid van de doormelding, daar deze bellijnen geen echte analoge telefoonlijnen zijn. Het zijn namelijk gesimuleerde analoge lijnen die door communicatieapparatuur niet altijd volledig "begrepen" worden. Een betere optie is uw alarminstallatie aan te sluiten op uw internetverbinding. U dient hiervoor een IP-overdrager aan te schaffen. U heeft vervolgens geen belkosten meer.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het aansluiten van uw alarminstallatie op internet? Neem dan contact op met een van onze vestigingen of vul het contactformulier in.

Op het display van mijn bediendeel staat 'communicatiefout'. Wat houdt dit in?

Deze melding wil zeggen dat er iets niet helemaal in orde is met de telefoonlijn of internet. Vaak gaat het om een storing bij uw leverancier van deze diensten. Na een tijd verdwijnt de melding automatisch of zal deze verdwijnen indien u het systeem een keer aan- en uitschakelt. Indien de melding langer dan een dag aanhoudt, dient u contact met ons op te nemen.

Wat is een beveiligingsplan?

Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de eisen van te nemen maatregelen gemotiveerd worden toegelicht. Onderdeel van dit plan is het Programma van Eisen (PvE). Dit is een vragenlijst/document waarop aan de hand van uw gegevens de benodigde beveiligingsklasse vastgesteld wordt overeenkomstig de eisen van de verzekeraars. Zowel u als uw beveiligingsbedrijf ondertekenen dit document voor het uitgebrachte beveiligingsadvies. 

Het is aan u als opdrachtgever of het beveiligingsadvies wordt gevolgd. Is de beveiliging op aangeven van de verzekeraar, dan is het raadzaam om het dit advies te volgen. Het niet volgen hiervan kan bijvoorbeeld betekenen dat er bij inbraakschade geen uitkering plaats vindt.

Branddetectiesysteem

Wat is een PvE?

Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een te ontwerpen brandmeldinstallatie. De bedoeling van een programma van eisen is van te voren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De "eisen" zijn de criteria waaraan voldaan moet worden om een goed brandetectiesysteem te verkrijgen.

Wie maakt het PvE?

De uitgangspunten dienen door de eisende partij in het PvE te worden vastgelegd. In de meeste gevallen hebben we te maken met één eisende partij, de brandweer. Deze treedt dan op als PvE opsteller. Zijn er meerdere eisende partijen, bijvoorbeeld brandweer en verzekering, dan is het de verantwoording van de opdrachtgever dat de uitgangspunten van de verschillende partijen in één PvE worden vertaald. Dit PvE moet dan door alle partijen ondertekend worden.

Wie is verantwoordelijk voor de projectering?

Het branddetectiebedrijf is altijd verantwoordelijk voor de projectering. Als er reeds een projectering is, zal deze door het branddetectiebedrijf getoetst worden en waar nodig aangepast.

Hoe weet de projecteringsdeskundige of een ruimte al dan niet beveiligd moet worden?

De mate van beveiliging dient in het PvE te worden aangegeven. De projecteringsdeskundige heeft een opleiding genoten die hem in staat stelt te bepalen of een ruimte op basis van het gegeven in het PvE beveiligd moet worden.

Kunnen oude bestaande installaties gecertificeerd worden?

Ook oude bestaande installaties kunnen gecertificeerd worden. Voorwaarden is dat er een PvE aanwezig is, waarin de uitgangspunten voor deze bestaande installatie worden vastgelegd. Hierbij kan rekening worden gehouden met het feit dat het om een bestaande situatie gaat. Afwijkingen bijvoorbeeld met betrekking tot bekabeling of omvang van de beveiliging moeten hierin dan worden opgenomen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om hierin een overgangssituatie aan te geven met de daaraan verbonden termijnen. Dit zal garantie zijn dat verbeteringen ook worden uitgevoerd. Niet uitvoeren betekent geen certificaat. Handhaving wordt hiermee makkelijker gemaakt.

Hoe ga je om met een bestaande installatie die vervangen moet gaan worden?

Ook hiervoor geldt dat de uitgangspunten in een PvE moeten worden vastgelegd. Hierbij kan rekening worden gehouden met het feit dat het een bestaande situatie is. Afwijkingen dienen in het PvE te worden vastgelegd.

Meldkamer

Hoe kan ik mijn waarschuwadressen/gegevens wijzigen?

U kunt nieuwe of gewijzigde waarschuwadressen aan ons doorgeven via post, fax of e-mail. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw nieuwe gegevens op de juiste manier worden verwerkt bij de meldkamer. U kunt ons wijzigingsformulier waarschuwadressen hiervoor gebruiken.

Post:
Brinkman Beveiligingen B.V.
Postbus 31237
6370 AE  Landgraaf

Fax:
045-5314867

E-mail:
info@brinkman-beveiligingen.nl

Bij een valsalarm of gebruikersfout, belt de meldkamer mij niet altijd. Hoe kan dat?

De centralist in de meldkamer ziet op zijn scherm uw alarmmelding binnenkomen. Hij ziet ook dat u binnen 2 minuten het systeem met de juiste code uitschakelt en weet dat het dan om een gebruikersfout gaat. Op dat moment krijgt die melding een lagere prioriteit. Om te zorgen dat de juiste meldingen de juiste prioriteit krijgen, vragen we u dan ook om in zulke gevallen zelf contact op te nemen met de meldkamer en uw melding door te geven.

Om verwarring te voorkomen: u moet bij een vals alarm dus niet naar Brinkman Beveiligingen bellen maar naar de meldkamer. Het nummer van onze meldkamer is 0900-2233832 of vanuit het buitenland: +31204499444.

Wat is het telefoonnummer van de meldkamer?

U kunt voor contact met de meldkamer de volgende telefoonnummers gebruiken:

Binnen Nederland:
0900-ACDETEC (0900-2233832).

Buiten Nederland:
+31204499444

Hoe kan ik de bloktijden van onze alarminstallatie aanpassen?

U kunt nieuwe of gewijzigde bloktijden (de periode per dag dat de alarminstallatie door de meldkamer bewaakt wordt op inschakeling van uw alarminstallatie) aan ons doorgeven via post, fax of e-mail. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw nieuwe gegevens op de juiste manier worden verwerkt bij de meldkamer. U kunt ons wijzigingsformulier bloktijden hiervoor gebruiken.

Post:
Brinkman Beveiligingen B.V.
Postbus 31237
6370 AE  Landgraaf

Fax:
045-5314867

E-mail:
info@brinkman-beveiligingen.nl

Ik ga op vakantie, moet de meldkamer dat ook weten?

Ja, u wordt vriendelijk verzocht alle mutaties, ook voor korte periode's, aan ons door te geven.

Hoeveel sleutelhouders moet ik hebben?

Er dienen minimaal 3 sleutelhouders bij onze meldkamer bekend te zijn.

Moet ik bij werkzaamheden aan elektra, aan het alarmsysteem etc. de meldkamer bellen?

Ja, in dat geval stellen wij het zeer op prijs als u onze meldkamer van te voren op de hoogte brengt.

Ik heb een bedieningsfout gemaakt, moet ik dan wachten totdat de meldkamer belt?

Nee, in dit geval stellen wij het zeer op prijs als u onze meldkamer hiervan direct op de hoogte brengt.

Ik kan niet voldoende sleutelhouders organiseren. Hoe los ik dit op?

In dit geval zou u gebruik kunnen maken van een professionele alarmopvolger. Onze afdeling verkoop kan u informeren over de mogelijkheden hiervan.

Komt de politie altijd als ik een aansluiting bij de meldkamer heb?

Het is niet per definitie zo dat er na een alarmering altijd politie wordt ingeschakeld. Er moet een geverifieerde alarmmelding (voor uitleg zie volgende "veelgestelde vraag") plaatsvinden alvorens de politie door de meldkamer ingeschakeld mag worden. Daarnaast hangt het van de afspraken af die er met de meldkamer zijn gemaakt.
De politie neemt een geverifieerde alarmmelding in behandeling, echter door tijd- capaciteitsgebrek is de politie niet altijd in staat ook daadwerkelijk ter plaatse te komen. Dit is de reden dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van een particulier alarmopvolgingsbedrijf. Onze afdeling verkoop kan u informeren over de mogelijkheden hiervan.

Wat is een geverifieerde alarmmelding?

Om een vals alarm uit te sluiten, moet eerst vast komen te staan dat het een serieuze melding betreft. Deze verificatie (controle) kan op drie manieren:
 
1. Verificatie door personen. Bijvoorbeeld door een particulier alarmopvolgingsbedrijf. Maar ook persoonlijke verificatie door u zelf of buren is toegestaan.

2. Verificatie door de meldkamer met behulp van beeld (camera's) of geluid (microfoons).
 
3. Verificatie door de meldkamer op basis van meerdere alarmzones binnen uw alarmsysteem die binnen 5 minuten geactiveerd worden. Alarmsystemen waarop magneetcontacten op deuren en/of ramen en ruimtedetectie zijn aangesloten, kennen veelal meerdere alarmzones. Ook zijn er alarmsystemen die alleen op basis van ruimtedetectie meerdere zones kennen (onderscheid tussen entreehal, directiekamer etc.).

Landgraaf

Marconistraat 38 Telefoon : 045-5311923
6372 PN Landgraaf

Helmond

Vossenbeemd 110A Telefoon : 0492-335255
5705 CL Helmond

Echt

Pascalweg 4 Telefoon : 0475-411030
6101 WV Echt