Bax-shop te Goes

Bax-shop is de grootste online muziekwinkel van de Benelux, en de toekomstig grootste muziekwinkel van Europa. Een ambitieuze doelstelling, maar ook een die de medewerkers van Bax-shop tot op het bot motiveert. Sinds de oprichting door de broers Jochanan en Nathanael in 2003 is er veel veranderd. Met 600.000 pakketten die jaarlijks verstuurd worden en bijna twee miljoen unieke bezoekers per maand is Bax-shop marktleider in de Benelux op het gebied van licht, geluid, muziekinstrumenten, produceer- en DJ-gear. En de aanval op Europa is met dependances in Engeland, Frankrijk en Duitsland inmiddels ingezet.

Brinkman Beveiligingen heeft het uitgebreide toegangscontrolesysteem geleverd bij Bax-shop.